Výroba z plastů Výroba z plastů

Sortiment z polypropylenu:

 

Nádoby na víno

Nádoby na víno v různých velikostech, dle potřeby zákazníka.

VZT ventilátory, komory, trubkyNÁDRŽE

Výroba nádrží válcového, hranatého, ovalného typu. Různé možnosti vybavení sedimentační přepážky, příruby, nátoky - vše podle požadavků zákazníka. Nádrže mohou být nadzemní nebo podzemní.PLASTOVÉ VODOMĚRNÉ ŠACHTY

Plastové vodoměrné šachty jsou určeny k rychlé a stavebně nenáročné výstavbě vodovodních přípojek. Osazují se do připravené jámy na základovou betonovou desku. Potom stačí připojit vodoměrnou sestavu, zatmelit vzniklou mezeru mezi stěnou šachty a trubkou. šachty jsou vyráběny na zakázku. Je možno je ve všech rozměrech upravit dle přání zákazníka.TECHNOLOGICKÉ CELKY

Výroba dle projektové dokumentace či nákresu, následné zpracování a přispůsobení technologickým a procesním požadavkům zákazníka.ZEMĚDĚLSTVÍ

Polypropylen je velmi vhodný pro použití ve stájích či pro kejdové hospodářství. Využití nalézápři výrobě vzduchotechniky,atyp. ktrmítek pro prasata či skot, zásobníkové nádrže na vodu, septiky či technologickou vodu, výplně do zábran, přístřešky pro telata ap.VZDUCHOTECHNIKA

Výroba vzduchotechnického zařízení v profilu kruhovém nebo hranatém, se všemi tvarovkami, v provedení vodotěsném spojení lemem či klasickém na příruby. Vzduchotechnické potrubí je vhodné do potravinářských a chemických provozů, zemědělství. Pro nadstřešní část používáme plast s úV stabilizátorem, pro vyšší životnost.PILÍŘE

Výroba pilířů pro pojistkové a rozvodné skříně nízkého napětí na daný typ skřínì, nebo pilíře pro kabelové televize. Dále vyrábíme skříně pro různé ovládací prvky, např.HUP.VYLOŽENÍ

Lze vyložit stávající nádrže kovové či betonové, kde je třeba obnovit vodotěsnost či chemickou odolnost povrchu. Pro vyložení je tøeba zajistit jen rovné plochy, podle kterých se volí síla vyložení.
© 2010 Ing. Petr Soukup   |   webdesign: Indeart s.r.o.
Link:   Boty   |   Jízdní kola   |   Nakladatelství   |   Víno   |   Nábytek